Zaai- en Stekgrond

Succes begint bij de basis!

Het begin van een succesvolle teelt start met zaaien of stekken. In dit stadium van de teelt is de plant zeer kwetsbaar en loopt snel groeivertraging op. Legro besteed extra zorg aan de grondstoffen die zij voor zaaien stekgronden gebruikt. Succes begint bij de basis.
 

Voor de zaai- en stekgronden zeeft Legro haar grondstof dubbel uit. Hierdoor is het aandeel fijne delen zeer gering. Immers een luchtig mengsel wordt bepaald door de afwezigheid van fijne stofdelen. Hierdoor groeien kleine haarwortels vlot weg en is het mengsel goed drainerend. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor een snelle en gezonde start.


Alvorens een zaai- en stekgrond uit te leveren, moet deze stabiel zijn. Een natuurgrondstof is voor 99% voorspelbaar, voor de laatste 1% is onze controleprocedure nodig. Deze procedure houdt in dat de grond 4 dagen na aanmaak wordt gecontroleerd op pH/EC zodat deze volledig gecontroleerd kan worden uitgeleverd.
 

Legro heeft stekgronden met een normale pH en ook stekgronden met een zuurminnende pH.

 

Voor meer informatie en een goed advies op maat kunt u terecht bij:

 

Sales Support

+31 (0) 88 0081800

salessupport@legro.nl